Wszystko co musisz wiedzieć o BIK

Spis treści

Share
Tweet
Share

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja gromadząca informacje dotyczące spłacania kredytów i pożyczek udzielanych przez banki oraz firmy z sektora poza bankowego.

Kto trafia do BIK? W jaki sposób można poprawić swoją zdolność kredytową? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest BIK?

BIK to jak wspomniano we wstępie instytucja gromadząca dane dotyczące spłacania zobowiązań zaciąganych w bankach, SKOK-ach oraz firmach z sektora pozabankowego. Została ona powołana do życia na mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i działa od 29 października 1997 roku. Podstawowym celem funkcjonowania BIK jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych oraz aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych (kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, limitach oraz poręczeniach kredytów), co pozwala instytucjom finansowym weryfikować zdolność kredytową swoich klientów oraz oceniać ryzyko udzielania im kolejnych zobowiązań. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że rola BIK nie sprowadza się wyłącznie do gromadzenia i przetwarzania informacji o zaciągniętych kredytach, ponieważ instytucja podejmuje również wiele działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu finansowego.

Kto korzysta z BIK?

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe dane gromadzone przez BIK udostępniane są na zasadzie wzajemności przez banki komercyjne, banki spółdzielcze, instytucje pożyczkowe z sektora pozabankowego oraz SKOK-i. Udostępnianie danych ma na celu umożliwienie wykonywania czynności bankowych, przeprowadzania badania zdolności kredytowej oraz oceniania ryzyka związanego z udzielaniem kredytów i pożyczek. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że to nie BIK jako instytucja decyduje o wydaniu pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej, ponieważ każdy bank, czy firma pozabankowa ocenia klienta przy wykorzystaniu własnych modeli oceny ryzyka wykorzystujących jedynie dane zaczerpnięte z raportu BIK.

Kto jeszcze korzysta z BIK? Otóż, warto mieć świadomość, że swój raport BIK za drobną opłatą może pobrać każdy, a możliwość ta ma na celu ochronę przed wyłudzeniami kredytów i pożyczek. Generując własny raport BIK można bowiem nie tylko zapoznać się z własną sytuacją finansową, ale również zweryfikować ilość zapytań o zobowiązania, które były wprowadzone z użyciem naszych danych. BIK jako instytucja oferuje również usługi dodatkowe, których przykładem mogą być Alerty BIK. Osoba, która z nich korzysta otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o użyciu jej danych osobowych, co pozwala zapobiec ewentualnemu wyłudzeniu kredytu.

Kto trafia do BIK?

Jak już wspomniano BIK to instytucja, która gromadzi i przetwarza dane nie tylko o aktualnie spłacanych zobowiązaniach, ale również tych, które zostały już spłacone. W efekcie ponad 90% informacji zebranych w BIK to dane pozytywne. Oczywiście największy problem z BIK mają osoby, które nieterminowo regulują swoje zobowiązania, ponieważ raport uniemożliwia im zaciąganie kolejnych kredytów. Istotne w tym przypadku jest to, że korekta, czy usunięcia danych w BIK jest możliwa jedynie na wniosek instytucji, która przekazała te informacje do BIK. Co ważne, usunięcie historii kredytowej zgodnie z ustawą jest możliwe jedynie w przypadku:

  • danych pozytywnych, czyli informacji o spłaconych i zamkniętych zobowiązaniach, w przypadku których nie wystąpiły opóźnienia w spłacie przekraczające 60 dni;

  • danych negatywnych, które mogą zostać wymazane dopiero po upływie 5 lat od całkowitej spłaty i zamknięcia przeterminowanych zobowiązań.

Taki sposób działania BIK ma zapobiec zaciąganiu kredytów przez osoby, które nie radzą sobie ze spłatą dotychczasowych zobowiązań. Stanowi to ochronę zarówno dla instytucji udzielających finansowania, jak i samych klientów, którzy nie mogą w ten sposób jeszcze bardziej pogarszać swojej sytuacji.

W jaki sposób poprawić swoją zdolność kredytową?

Mając świadomość, że BIK gromadzi zarówno negatywne, jak i pozytywne informacje o spłacanych zobowiązaniach można odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia kredytu poprawiając własny scoring BIK. W jaki sposób to zrobić? Otóż, istotne jest budowanie pozytywnej historii, co jest możliwe dzięki:

  • posiadaniu jak największej ilości spłaconych zobowiązań,

  • zaciąganiu zobowiązań na jak najdłuższy okres kredytowania,

  • regularnym spłatom kart kredytowych i kredytów odnawialnych, które również są uwzględniane w raporcie BIK,

  • utrzymywanie jak najniższej liczby otwartych zadłużeń,

  • ograniczeniu liczby zapytań w BIK (wniosków o przyznanie finansowania w bankach i instytucjach poza bankowych).

Rekomendacje

W przypadku starania się o kredyt dobrym rozwiązaniem może być również samodzielne pobranie raportu BIK, co pozwoli przeanalizować oraz poprawić swoją zdolność kredytową. Istotne w tym przypadku może być spłacenie dotychczasowych zobowiązań, czy zamknięcie nieużywanych krat kredytowych. Warto bowiem wiedzieć, że przyznany limit obciąża zdolność kredytową nawet jeżeli nie jest wykorzystany.

Podsumowując należy stwierdzić, że BIK to instytucja współpracująca z bankami oraz innymi podmiotami z rynku finansowego, umożliwiając tym samym weryfikowanie wiarygodności oraz zdolności kredytowej klientów ubiegających się o finansowanie. Jej rola jest ważna również z punktu widzenia konsumenta, ponieważ korzystając z usług oferowanych przez BIK można zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu na nasze dane.

Autor:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil wykorzystuje swoją wiedzę, aby zmienić coś w sektorze finansowym. Studiował na University of Southern Denmark (SDU) i od 2013 roku jest dyrektorem generalnym Intelligent Banker, gdzie pomógł ponad 500.000 użytkownikom z całego świata w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved