Top 5 modeli budżetowania osobistego

Spis treści

Share
Tweet
Share

Budżetowanie osobiste to pojęcie, które dla wielu osób może brzmieć tajemniczo. W praktyce chodzi jednak o prowadzenie własnego budżetu, co pozwoli mieć lepszą kontrolę nad wydatkami oraz optymalnie zarządzać posiadanymi pieniędzmi. W jaki sposób zatem prowadzić budżet domowy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule, ponieważ przedstawia on 5 najpopularniejszych modeli budżetowania osobistego.

Budżetowanie w systemie 50-30-20

Jedną z najpopularniejszych metod budżetowania osobistego jest system 50-30-20, który sprowadza się do podzielenia miesięcznych zarobków na 3 części. Pierwsza z nich wynosząca 50% ma pokryć potrzeby niezbędne do życia, czyli m.in. zakup jedzenia, czy koszty mieszkania. Druga wynosząca 30% zarobków może zostać przeznaczona na przyjemności, a trzecia wynosząca 20% na oszczędności. Istotną kwestią w przypadku tej zasady jest umiejętność rozróżniania niezbędnych potrzeb od zachcianek, czyli wydatków na przyjemności. Zaletą tej zasady jest możliwość wprowadzenia równowagi do budżetu osobistego oraz brak skomplikowanych i żmudnych wyliczeń.

Budżetowanie od zera

Budżetowanie od zera to bardziej zaawansowana metoda, która wymaga przeanalizowania wszystkich miesięcznych wydatków, najlepiej na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Pozwoli to zaplanować budżet na następny miesiąc, w którym po odliczeniu wydatków od otrzymywanej pensji wynikiem będzie 0. Istotne w tym przypadku jest to, że wśród wydatków muszą zmieścić się również oszczędności, których wartość należy określić z wyprzedzeniem. Stosowanie tej metody w praktyce wymaga spisywania wszystkich wydatków, a w przypadku zakupu czegoś droższego niż przewidziano należy zrezygnować z innego, mniej ważnego wydatku. W związku z tym zaleca się nadanie rangi poszczególnym wydatkom i kategoriom.

Budżetowanie polegające na płaceniu samemu sobie

Prostszą metodą budżetowania osobistego jest sposób polegający na płaceniu najpierw samemu sobie. W praktyce polega on na tym, że określony % bądź kwota wynagrodzenia w dniu jego otrzymania przelewana jest na osobne konto. W efekcie budżet na wydatki stanowi pozostała kwota wynagrodzenia. O oszczędzonych w ten sposób pieniądzach "zapominamy", co sprawia, że nie ma ryzyka, że zostaną one wydane na zachcianki. Istotne w tym przypadku jest to, że jeżeli na koniec miesiąca w budżecie pozostanie nadwyżka to można wydać ją na przyjemności bądź dorzucić do wcześniej stworzonych oszczędności.

Budżetowanie kopertowe

Popularnym sposobem prowadzenia budżetu osobistego jest metoda kopertowa, która sprowadza się do posortowania różnych typów wydatków. Przykładem może być czynsz, jedzenie, paliwo, itp. W przypadku konieczności zapłaty za poszczególną kategorię wystarczy wówczas sięgnąć po odpowiednią kopertę. Ogranicza to ilość zakupów impulsowych, ponieważ budżet domowy zostaje odpowiednio rozplanowany. W sytuacji, gdy na koniec miesiąca w danej kopercie pozostaną pieniądze można przeznaczyć je na oszczędności lub zostawić na przyszły okres.

Budżetowanie według metody "NIE"

Ciekawym sposobem budżetowania jest metoda "NIE", która na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo luźna. Stosując ją należy bowiem w pierwszej kolejności pokryć wszystkie niezbędne wydatki, a reszta pieniędzy pozostaje do dyspozycji na dowolne cele. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że w sytuacji, gdy się one skończą należy zrezygnować z dalszych zakupów mówiąc sobie właśnie - NIE. Bez nagłej i naprawdę uzasadnionej potrzeby nie można sięgać po środki znajdujące się na kontach oszczędnościowych  umożliwiających dalsze zakupy. Zaletą w tym przypadku jest stałe kontrolowanie stanu konta oraz świadomość wydatków regularnych, które muszą być pokrywane w pierwszej kolejności.

Podsumowując należy stwierdzić, że prowadzenie budżetu osobistego według metody odpowiadającej indywidualnym preferencjom może być pierwszym krokiem do osiągnięcia zamierzonych celów finansowych. Kontrolując swoje wydatki oraz wiedząc, gdzie uciekają pieniądze można bowiem zoptymalizować budżet oraz wdrożyć nawyki ułatwiające regularne oszczędzanie.

Autor:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil wykorzystuje swoją wiedzę, aby zmienić coś w sektorze finansowym. Studiował na University of Southern Denmark (SDU) i od 2013 roku jest dyrektorem generalnym Intelligent Banker, gdzie pomógł ponad 500.000 użytkownikom z całego świata w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved