RRSO – co to jest i gdzie się tego używa?

Share
Tweet
Share

Klienci firmowi oraz indywidualni mogą zaciągać kredyty – to wiadomo nie od dziś. Takie rozwiązanie pozwala im finansować niezbędne wydatki, w tym np. koszty z tytułu zakupu domu, samochodu czy utworzenia firmy. Co łączy wszystkie rodzaje kredytów i pożyczek? Elementem wspólnym jest koszt finansowania, który określa się w zbiorczy sposób za pomocą wskaźnika RRSO. Co to jest RRSO i jak się go używa? Odpowiedź znajdziesz w naszym tekście. Powodzenia!

RRSO – co to takiego jest?

RRSO to akronim pochodzący od wyrażenia: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Miernik RRSO pokazuje, jakie jest łączny koszt kredytu lub pożyczki, który musi ponieść osoba zaciągająca zobowiązanie w instytucji finansowej. RRSO to odpowiednik międzynarodowego wskaźnika APR – Annual Percentage Rate.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem, którym obowiązkowo posługują się takie grupy podmiotów jak:

  • banki,

  • pozabankowe firmy pożyczkowe,

  • SKOK-i, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe.

Informację na temat Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania należy przekazywać klientowi na etapie podpisywania umowy, a także w reklamach i innych materiałach marketingowych.

RRSO stosuje się w przypadku takich produktów finansowych jak kredyty hipoteczne, samochodowe, gotówkowe i inwestycyjne, a także pożyczki czy karty kredytowe.

RRSO a oprocentowanie kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to coś więcej niż zwykłe oprocentowanie – zazwyczaj RRSO jest od tego oprocentowania wyższe. Dlaczego? Wyjaśnienie jest proste: ponieważ wskaźnik RRSO obejmuje także takie dodatkowe opłaty jak np. prowizje za udzielenie kredytu, koszty z tytułu ubezpieczenia itp.

Tym samym Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem pełniejszym, bardziej miarodajnym.

Co wpływa na poziom RRSO dla danego kredytu?

Jak zapewne się domyślasz, RRSO w różnych bankach czy firmach pożyczkowych nie jest taki sam. Zastanawiasz się, od czego zależy RRSO? Na jego poziom wpływają takie czynniki jak:

  • okres kredytowania – jak sama nazwa wskazuje, RRSO jest liczone w ujęciu rocznym. Co ciekawe, im krótszy jest czas spłaty danego kredytu/ pożyczki, z tym wyższym RRSO należy się liczyć. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: ponieważ odsetki stanowią wynagrodzenie dla instytucji finansowej. W związku z tym trzeba „rozłożyć” je na okres spłaty. Jeśli jest to pożyczka o czasie spłaty wynoszącym np. kilka lub kilkanaście miesięcy, wydaje się oczywiste, że liczone w procentach RRSO będzie odpowiednio wyższe. Tym samym w przypadku kredytów długoterminowych (do takich należą na przykład kredyty hipoteczne) oprocentowanie jest niższe;

  • poziom wszystkich kosztów, tzn. odsetek, prowizji bankowych oraz wszelkich innych opłat. Zależność w tym przypadku jest bardzo prosta: im wyższe są łączne koszty, tym wyższe RRSO;

  • zdolność kredytowa (credit scoring) – od zdolności zależy to, jak bank ocenia danego klienta. Jeśli ryzyko niespłacenia kredytu zostanie uznane za wysokie, bank może zażądać dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia, co przełoży się na wyższe RRSO. Takie rozwiązanie dotyczy np. kredytobiorców, którzy dysponują niskim wkładem własnym,

  • dodatkowe koszty wynikające ze specyfiki kredytu. Przykładowo, podczas zawierania umowy kredytu hipotecznego konieczne może być poniesienie kosztu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Czego nie wliczamy do RRSO?

Jeszcze przed zaciągnięciem kredytu musimy wiedzieć, że nie wszystkie możliwe koszty uwzględnia się w RRSO.

Do tej grupy zaliczamy np.:

  • opłata za wcześniejszą spłatę – tego typu prowizje są naliczane np. w przypadku kredytów hipotecznych,

  • kary i odsetki za opóźnienie w spłacie.

Zasadniczo, w RRSO nie obejmuje się tych opłat, które nie są obowiązkowe.

RRSO jako kryterium wyboru kredytu?

Wskaźnik RRSO jest wyrażany w postaci procentowej i pokazuje, jaką część zobowiązania stanowią koszty oprocentowania, ale także odsetek, prowizji, opłat ubezpieczeniowych i administracyjnych itp. Tym, co go charakteryzuje, jest prostota. Jak już wiesz, banki oraz pozabankowe firmy pożyczkowe mają obowiązek przedstawiania informacji odnośnie tego, jaki jest poziom RRSO. Dzięki temu porównanie poszczególnych ofert nie powinno stanowić większego problemu.

RRSO a karty kredytowe i pożyczki krótkoterminowe

Różnice w RRSO są czasem znaczące. Podczas gdy w przypadku kredytów hipotecznych łączne oprocentowanie jest stosunkowo niskie (tzn. zazwyczaj nie wyższe niż ok. 10 proc.), to pożyczki z firm pozabankowych mają RRSO o wysokości ok. 15-20 proc. Jeszcze kilka lat temu można było znaleźć absurdalne wręcz oferty firm pożyczkowych – ich produkty można było traktować jak lichwę z powodu RRSO na poziomie kilkuset procent!

Warto pamiętać, że Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest liczona również w odniesieniu do kart kredytowych.

Podsumowanie

RRSO to ważny element, który powinniśmy uwzględnić jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. To właśnie ten miernik pokazuje, ile tak naprawdę kosztuje nas kredyt czy pożyczka.

Rzecz jasna, porównanie kredytów czy pożyczek nie powinno się sprowadzać jedynie do sprawdzenia, jakie jest RRSO. Wręcz przeciwnie – trzeba mieć na uwadze także takie czynniki jak choćby możliwość nadpłaty rat (przykładowo, niektóre banki oferujące kredyty hipoteczne doliczają prowizję nadpłacającym klientom) czy możliwość skorzystania z promocji. Nierzadko zdarza się, że rzetelni kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z lokaty czy konta oszczędnościowego na preferencyjnych warunkach.

Autor:
Emil Kjær
Emil Kjær
General Manager

Emil wykorzystuje swoją wiedzę, aby zmienić coś w sektorze finansowym. Studiował na University of Southern Denmark (SDU) i od 2013 roku jest dyrektorem generalnym Intelligent Banker, gdzie pomógł ponad 500.000 użytkownikom z całego świata w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych.

Copyright © 2024 Moneezy - All Rights Reserved